nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng AXN 13/7/2019

Lịch phát sóng AXN 13/7/2019
00:05:00RUDE(ISH) TUBE
00:35:00RUDE(ISH) TUBE
01:05:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
02:00:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
02:30:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
03:20:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
04:15:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
05:10:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
06:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
06:50:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
09:20:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
09:50:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
10:45:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
11:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
12:35:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
13:30:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
14:25:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
15:20:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
16:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
17:10:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
18:05:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
19:00:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
19:55:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
20:50:00TAKERS : BỌN KẺ CƯỚP
22:55:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
Lịch phát sóng AXN 13/7/2019