nGày 17/09/2019

Lịch phát sóng AXN 13/6/2019

Lịch phát sóng AXN 13/6/2019
00:45:00NCIS: LOS ANGELES 9 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
01:40:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
02:30:00NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
03:20:00THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
04:10:00VALOR : LÒNG QUẢ CẢM
05:05:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
06:00:00NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
06:50:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
07:40:00VALOR : LÒNG QUẢ CẢM
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
09:25:00THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
10:15:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
11:05:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
11:55:00TEAM NINJA WARRIOR 2 : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
12:50:00VALOR : LÒNG QUẢ CẢM
13:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
14:35:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
15:25:00NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
16:15:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
17:05:00TEAM NINJA WARRIOR 2 : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
18:00:00AMERICA’S GOT TALENT 14 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14
20:00:00AMERICA’S GOT TALENT 14 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14
21:55:00THE AMAZING RACE 31 : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
22:50:00L.A.’S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
23:45:00THE AMAZING RACE 31 : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
Lịch phát sóng AXN 13/6/2019