nGày 21/09/2018

Lịch phát sóng AXN 13/3/2018

Lịch phát sóng AXN 13/3/2018
01:25KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
02:20AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
03:15VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
04:10CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
05:00BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
06:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
06:50VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
07:40BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
08:30CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
09:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
10:20TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
11:10VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
12:05HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
13:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
13:55BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
14:45TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
15:35CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
16:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
17:15VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
18:05HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
19:00TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3)
19:30TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3)
20:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
22:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
22:55FAST & FURIOUS 6 : NHANH VÀ NGUY HIỂM, PHẦN 6

 

Lịch phát sóng AXN 13/3/2018