nGày 24/04/2019

Lịch phát sóng AXN 13/2/2019

Lịch phát sóng AXN 13/2/2019
02:25:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
03:20:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
04:10:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
05:05:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:50:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
07:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
09:25:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
10:20:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
11:10:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
12:05:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
13:00:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
13:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
14:50:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
15:45:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
16:35:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
17:30:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
18:25:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
19:15:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
20:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
21:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
22:00:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
22:55:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
23:50:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
Lịch phát sóng AXN 13/2/2019