nGày 23/10/2018

Lịch phát sóng AXN 13/2/2018

Lịch phát sóng AXN 13/2/2018
00:20NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 4): WORLD TOUR : NITRO CIRCUS BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 4)
00:50KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
01:45AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
02:35BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
03:25QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
04:15HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
05:05NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
06:00BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
06:50QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
07:40NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
08:30HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
09:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
10:20BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
11:10QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
12:05HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
13:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
13:55NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
14:50BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
15:45HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
16:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
17:35THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
18:35HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
19:30NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 4): WORLD TOUR : NITRO CIRCUS BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 4)
20:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 4): WORLD TOUR : NITRO CIRCUS BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 4)
20:30ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
22:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
22:55CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
23:50NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 4): WORLD TOUR : NITRO CIRCUS BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 4)

 

Lịch phát sóng AXN 13/2/2018