nGày 22/03/2019

Lịch phát sóng AXN 13/1/2019

Lịch phát sóng AXN 13/1/2019
00:45:00Người cha phú quý (T1/43)
01:45:00Ngày mai bình yên (T12/36)
02:45:00Một chàng ba nàng (T5/30)
03:45:00Hai người vợ (T16/31)
04:45:00Tử thi lên tiếng (T30/40)
05:45:00Người cha phú quý (T2/43)
06:45:00Dòng sông thương nhớ (T16/31)
07:45:00Một chàng ba nàng (T6/30)
08:45:00Hai người vợ (T17/31)
09:45:00Tử thi lên tiếng (T31/40)
10:45:00Hoán nhân tâm (T19/30)
11:45:00Dòng sông thương nhớ (T17/31)
12:45:00Ngày mai bình yên (T13/36)
13:45:00Một chàng ba nàng (T7/30)
14:45:00Hai người vợ (T18/31)
15:45:00Tử thi lên tiếng (T32/40)
16:45:00Người cha phú quý (T3/43)
17:45:00Hoán nhân tâm (T20/30)
18:45:00Ngày mai bình yên (T14/36)
19:30:00Sở thích ngôi sao 13
19:45:00Một chàng ba nàng (T8/30)
20:45:00Hai người vợ (T19/31)
21:45:00Tử thi lên tiếng (T33/40)
22:45:00Dòng sông thương nhớ (T15/31)
23:45:00Hoán nhân tâm (T18/30)
Lịch phát sóng AXN 13/1/2019