nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng AXN 13/1/2018

Lịch phát sóng AXN 13/1/2018
00:50THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
01:45BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
02:3512 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
03:25QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
04:15AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
05:05THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
06:00THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
06:50AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
07:40BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
08:30SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
09:20RUDE(ISH) TUBE
09:50RUDE(ISH) TUBE
10:20TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
11:15MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
12:10KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
13:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
13:55BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
14:45SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)
15:35VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
16:30RUDE(ISH) TUBE
17:00RUDE(ISH) TUBE
17:30TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
18:20CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
19:15CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
20:10HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
21:05MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
22:00THE FAST AND THE FURIOUS : NHANH VÀ NGUY HIỂM

 

Lịch phát sóng AXN 13/1/2018