6:24 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng AXN 12/9/2021

Lịch phát sóng AXN 12/9/2021

01:25:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
02:20:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
03:15:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
04:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
05:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
06:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
07:35:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
08:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
09:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
10:15:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
11:05:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
11:55:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
12:45:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
13:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
14:30:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
15:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
16:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:10:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
18:05:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
19:00:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
19:55:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
21:45:00 INNOCENT : VÔ TỘI
23:35:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 12/9/2021