nGày 20/02/2020

Lịch phát sóng AXN 12/9/2019

Lịch phát sóng AXN 12/9/2019
00:25:00GUNMAN’S WALK : ĐƯỜNG ĐỜI CỦA MỘT TAY SÚNG
02:30:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
03:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
04:10:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
05:05:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
07:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
08:30:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
09:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
10:15:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
11:05:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
11:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
12:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
13:35:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
14:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
15:25:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
16:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
17:10:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
18:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
20:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
21:55:00MARKSMAN, THE : NGƯỜI ĐÁNH DẤU MỤC TIÊU
Lịch phát sóng AXN 12/9/2019