5:39 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng AXN 12/8/2021

Lịch phát sóng AXN 12/8/2021

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
01:25:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR 5 : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬT (PHẦN 5
02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
03:15:00 ALEX RIDER
04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:05:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
06:00:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
06:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
07:40:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5)
08:30:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
09:20:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
10:10:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
11:00:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
11:55:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5)
12:45:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
13:35:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
14:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
15:20:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5)
16:10:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:00:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
17:50:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
18:45:00 SONGLAND : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC
19:35:00 DIRTY DANCING : ĐIỆU NHẢY KHÊU GỢI
21:45:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
22:40:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
23:35:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
Lịch phát sóng AXN 12/8/2021