nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng AXN 12/8/2018

Lịch phát sóng AXN 12/8/2018
 • 00:40:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 02:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
 • 03:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
 • 04:05:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
 • 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 05:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 06:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 06:25:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 06:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 08:40:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 09:30:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 10:20:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 11:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 12:55:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 14:40:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 16:30:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 18:20:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 20:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 21:05:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 22:00:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 22:55:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
 • 23:50:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 12/8/2018