25 October, 2020

Lịch phát sóng AXN 12/7/2020

01:15:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
02:10:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
03:05:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
04:00:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
05:00:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
06:00:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
07:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
07:50:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
08:45:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
10:30:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN
12:45:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
13:35:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
14:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
15:25:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
16:15:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
17:15:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
19:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
19:55:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
20:50:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
21:45:00 GLADIATOR : VÕ SĨ GIÁC ĐẤU