nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng AXN 12/7/2019

Lịch phát sóng AXN 12/7/2019
00:00:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
00:30:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
01:25:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
02:20:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
03:15:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
04:10:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
05:05:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
06:00:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
06:50:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
07:40:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
08:30:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
09:20:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
10:15:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
11:05:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
11:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
12:50:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
13:45:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
14:40:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
15:30:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
16:20:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
17:10:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
18:05:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
19:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
19:55:00THE RUNDOWN : VIỆC NẶNG
22:05:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
23:35:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
Lịch phát sóng AXN 12/7/2019