nGày 15/09/2019

Lịch phát sóng AXN 12/6/2019

Lịch phát sóng AXN 12/6/2019
00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
01:40:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
02:30:00NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
03:20:00THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
04:10:00VALOR : LÒNG QUẢ CẢM
05:05:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
06:00:00NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
06:50:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
07:40:00VALOR : LÒNG QUẢ CẢM
08:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
09:30:00THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
10:20:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
11:10:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
12:05:00TEAM NINJA WARRIOR 2 : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
13:00:00VALOR : LÒNG QUẢ CẢM
13:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
14:45:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
15:35:00NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
16:30:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
17:25:00TEAM NINJA WARRIOR 2 : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
18:20:00L.A.’S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
19:15:00TEAM NINJA WARRIOR 2 : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
20:10:00NCIS: LOS ANGELES 9 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
21:05:00NCIS: LOS ANGELES 9 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
22:00:00INSTINCT : BẢN NĂNG
22:55:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
23:50:00NCIS: LOS ANGELES 9 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
Lịch phát sóng AXN 12/6/2019