nGày 24/04/2019

Lịch phát sóng AXN 12/2/2019

Lịch phát sóng AXN 12/2/2019
02:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
03:05:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
04:00:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
05:00:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
05:30:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:50:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
07:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
08:30:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
09:25:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
10:20:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
11:10:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
12:05:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
13:00:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
13:55:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
14:50:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
15:40:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
16:30:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
17:25:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
18:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
19:10:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
20:00:00CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
22:00:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
22:55:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
23:50:00BAD BOYS II : NHỮNG CẬU TRAI HƯ (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 12/2/2019