nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng AXN 12/10/2019

Lịch phát sóng AXN 12/10/2019
00:10:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
00:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
01:35:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
02:30:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
03:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
04:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
05:05:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
06:00:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
06:50:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
07:40:00BLACK DAWN : BÌNH MINH ĐEN
09:35:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
11:00:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
11:30:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
12:20:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
13:10:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
14:00:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
14:50:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT
15:50:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
17:20:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
17:50:00RUDE(ISH) TUBE
18:20:00UNIVERSAL SOLDIER: THE RETURN : CHIẾN BINH VŨ TRỤ TÁI XUẤT
19:55:00XXX: THE NEXT LEVEL : XXX: CẤP ĐỘ KẾ TIẾP
21:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
22:40:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
23:35:00GHOSTBUSTERS II : ĐỘI BẮT MA – PHẦN 2
Lịch phát sóng AXN 12/10/2019