nGày 19/03/2019

Lịch phát sóng AXN 12/1/2019

Lịch phát sóng AXN 12/1/2019
00:45:00Chàng khờ mất vợ (T34/34)
01:45:00Ngày mai bình yên (T11/36)
02:45:00Một chàng ba nàng (T4/30)
03:45:00Hai người vợ (T15/31)
04:45:00Tử thi lên tiếng (T29/40)
05:45:00Người cha phú quý (T1/43)
06:45:00Dòng sông thương nhớ (T15/31)
07:45:00Một chàng ba nàng (T5/30)
08:45:00Hai người vợ (T16/31)
09:45:00Tử thi lên tiếng (T30/40)
10:45:00Hoán nhân tâm (T18/30)
11:45:00Dòng sông thương nhớ (T16/31)
12:45:00Ngày mai bình yên (T12/36)
13:45:00Một chàng ba nàng (T6/30)
14:45:00Hai người vợ (T17/31)
15:45:00Tử thi lên tiếng (T31/40)
16:45:00Người cha phú quý (T2/43)
17:45:00Hoán nhân tâm (T19/30)
18:45:00Ngày mai bình yên (T13/36)
19:30:00Sở thích ngôi sao 12
19:45:00Một chàng ba nàng (T7/30)
20:45:00Hai người vợ (T18/31)
21:45:00Tử thi lên tiếng (T32/40)
22:45:00Dòng sông thương nhớ (T14/31)
23:45:00Hoán nhân tâm (T17/30)
Lịch phát sóng AXN 12/1/2019