nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng AXN 12/1/2018

Lịch phát sóng AXN 12/1/2018
00:45HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG
01:40NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
02:3012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
03:20QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
04:10AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
05:00THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
06:0012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
06:50QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
07:40THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
08:30AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
09:25BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
10:2012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
11:10QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
12:05SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
13:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
13:55THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
14:5012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
15:45AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
16:40BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
17:30THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
18:20THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
19:15DAVID BLAINE: BEYOND MAGIC : DAVID BLAINE: TRÊN CẢ ẢO THUẬT
20:10VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
21:05TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
22:00THE WOLFMAN : NGƯỜI SÓI
23:55SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)

 

Lịch phát sóng AXN 12/1/2018