nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng AXN 11/9/2017

Lịch phát sóng AXN 11/9/2017
01:25TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
02:20AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
03:15AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
04:10CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2)
05:05BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
06:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
06:50BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
07:40HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
08:30THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
09:20AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
10:15RUDE(ISH) TUBE
10:45RUDE(ISH) TUBE
11:15THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
12:05THE FAST AND THE FURIOUS : NHANH VÀ NGUY HIỂM
14:05BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
14:55THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
15:45HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
16:35THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
17:25RUDE(ISH) TUBE
17:55RUDE(ISH) TUBE
18:25ROBOT COMBAT LEAGUE (SEASON 1) : GIẢI ĐẤU ROBOT (PHẦN 1)
19:15THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
20:10TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
21:05KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
22:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
22:55TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
23:50KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT

 

Comments

comments

Lịch phát sóng AXN 11/9/2017