4:49 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng AXN 11/9/2021

Lịch phát sóng AXN 11/9/2021

00:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
01:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
03:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
04:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
05:05:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
07:40:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
08:25:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
09:15:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
10:05:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
11:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
12:00:00 WHIP IT : NỔI LOẠN
14:10:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
14:40:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
15:30:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
16:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
17:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
18:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
19:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
19:55:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
20:50:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
21:45:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
22:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
23:35:00 THE MESSENGERS : NHỮNG SỨ GIẢ

 

Lịch phát sóng AXN 11/9/2021