nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng AXN 11/8/2018

Lịch phát sóng AXN 11/8/2018
 • 01:00:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
 • 01:30:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 02:25:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 04:15:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 06:00:00RUDE(ISH) TUBE
 • 06:30:00RUDE(ISH) TUBE
 • 07:00:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
 • 07:50:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 08:40:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 09:30:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 10:20:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 11:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 12:55:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 14:40:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 16:25:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 18:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 20:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 21:50:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 22:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 23:40:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
Lịch phát sóng AXN 11/8/2018