29 October, 2020

Lịch phát sóng AXN 11/7/2020

01:20:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
02:15:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
03:10:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
04:05:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
05:00:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
06:00:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
07:45:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
08:40:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
09:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
10:35:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
11:25:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
12:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
13:15:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
14:15:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
16:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
16:55:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
17:50:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
18:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
19:30:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN
21:45:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
22:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
23:35:00 MR. BEAN’S HOLIDAY : KÌ NGHỈ CỦA NGÀI BEAN