nGày 24/10/2019

Lịch phát sóng AXN 11/7/2019

Lịch phát sóng AXN 11/7/2019
00:30:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
01:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
02:20:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
03:15:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
04:10:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
05:05:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
06:00:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
06:50:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
07:40:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
08:30:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
09:20:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
10:15:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
11:05:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
11:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
12:50:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
13:40:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
14:35:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
15:25:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
16:15:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
17:05:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
18:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
20:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
21:55:00COVENANT, THE : BẢN GIAO ƯỚC
Lịch phát sóng AXN 11/7/2019