13 April, 2021

Lịch phát sóng AXN 11/4/2021

Lịch phát sóng AXN 11/4/2021

01:35:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
02:25:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
03:20:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
04:15:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
05:05:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
07:40:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
08:30:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
10:10:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
11:00:00 THE APPRENTICE: ONE CHAMPIONSHIP EDITION : NGƯỜI TẬP SỰ: ONE CHAMPIONSHIP
11:55:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
12:45:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
13:40:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
14:30:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
15:20:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
16:15:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
17:05:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
17:35:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
18:05:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
19:00:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
19:55:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
20:50:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
21:45:00 HORSEMEN : KỴ SĨ
23:35:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
Lịch phát sóng AXN 11/4/2021