nGày 24/04/2019

Lịch phát sóng AXN 11/2/2019

Lịch phát sóng AXN 11/2/2019
01:25:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
02:20:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
03:15:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
04:10:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
05:05:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:50:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
07:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
08:30:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
09:25:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
10:20:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
11:10:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
13:10:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
14:00:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
14:50:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
15:45:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
16:35:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
17:30:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
18:25:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
19:15:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
20:05:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
20:35:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
21:05:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
21:55:00EVOLUTION : TIẾN HÓA
23:55:00BAD BOYS : NHỮNG CẬU TRAI HƯ
Lịch phát sóng AXN 11/2/2019