nGày 22/03/2019

Lịch phát sóng AXN 11/11/2018

Lịch phát sóng AXN 11/11/2018
 • 00:45:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 01:40:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 02:35:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
 • 03:25:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 04:15:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 05:05:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 05:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 06:00:00RUDE(ISH) TUBE
 • 06:30:00RUDE(ISH) TUBE
 • 07:00:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
 • 07:50:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2)
 • 08:20:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2)
 • 08:50:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2)
 • 09:20:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 09:50:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 10:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
 • 11:10:00DRAGONHEART : TRÁI TIM RỒNG
 • 13:00:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 13:50:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 14:20:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 14:50:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
 • 15:40:00RUDE(ISH) TUBE
 • 16:10:00RUDE(ISH) TUBE
 • 16:40:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
 • 17:30:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 18:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
 • 19:15:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 20:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 21:05:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
 • 22:00:00CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
Lịch phát sóng AXN 11/11/2018