nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng AXN 11/10/2019

Lịch phát sóng AXN 11/10/2019
01:15:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
02:15:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
03:15:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
04:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
05:05:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
06:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
06:50:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
08:30:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
09:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
10:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
11:00:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
11:50:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
12:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
13:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
14:35:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
15:30:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
16:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
17:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
18:05:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
19:00:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
19:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
20:50:00BLACK DAWN : BÌNH MINH ĐEN
22:45:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
Lịch phát sóng AXN 11/10/2019