nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng AXN 11/10/2018

Lịch phát sóng AXN 11/10/2018
 • 00:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
 • 01:40:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 02:30:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
 • 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 05:00:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
 • 06:00:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
 • 06:50:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 07:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
 • 08:30:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
 • 09:25:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 10:20:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
 • 11:10:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 12:05:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
 • 13:00:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
 • 13:50:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
 • 14:45:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 15:40:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
 • 16:35:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 17:25:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
 • 18:20:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 19:15:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT
 • 20:10:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT
 • 21:05:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
 • 22:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 22:55:00WIND CHILL : GIÓ RÉT
Lịch phát sóng AXN 11/10/2018