nGày 19/03/2019

Lịch phát sóng AXN 11/1/2019

Lịch phát sóng AXN 11/1/2019
00:45:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
02:35:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
03:25:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
04:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
05:10:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
06:00:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
06:50:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
09:25:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
10:20:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
11:15:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
12:05:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
13:00:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
13:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
14:50:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
15:45:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
16:40:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
17:30:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
18:20:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
19:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
20:10:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
21:05:00WHITE HOUSE DOWN : NHÀ TRẮNG THẤT THỦ
23:45:00VANTAGE POINT : CAO ĐIỂM
Lịch phát sóng AXN 11/1/2019