nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng AXN 10/9/2017

Lịch phát sóng AXN 10/9/2017
00:10NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
01:05THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
02:00RUDE(ISH) TUBE
02:30RUDE(ISH) TUBE
03:00RUDE(ISH) TUBE
03:30RUDE(ISH) TUBE
04:00RUDE(ISH) TUBE
04:30RUDE(ISH) TUBE
05:00RUDE(ISH) TUBE
05:30RUDE(ISH) TUBE
06:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
06:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
07:40THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
08:35CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2)
09:30ALIAS (SEASON 1) : BÍ DANH (PHẦN 1)
10:25RUDE(ISH) TUBE
10:55AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
11:45AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
12:40TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
13:35BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
14:30NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
15:25RUDE(ISH) TUBE
15:55RUDE(ISH) TUBE
16:25RUDE(ISH) TUBE
16:55RUDE(ISH) TUBE
17:25CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
18:20THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
19:15CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
20:10BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
21:05NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
22:00KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
22:55THE FAST AND THE FURIOUS : NHANH VÀ NGUY HIỂM

 

Comments

comments

Lịch phát sóng AXN 10/9/2017