7:19 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng AXN 10/9/2021

Lịch phát sóng AXN 10/9/2021

00:35:00 AXN ALL-STARS : NHỮNG NGÔI SAO AXN HỘI TỤ
01:30:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:25:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
04:15:00 AXN ALL-STARS : NHỮNG NGÔI SAO AXN HỘI TỤ
05:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
06:50:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
07:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
08:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
09:20:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
10:15:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
11:10:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
12:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
12:55:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
14:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
15:35:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
16:25:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
17:15:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
18:05:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
20:50:00 THE MESSENGERS : NHỮNG SỨ GIẢ
22:40:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
23:35:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)

 

Lịch phát sóng AXN 10/9/2021