nGày 27/01/2020

Lịch phát sóng AXN 10/9/2019

Lịch phát sóng AXN 10/9/2019
00:25:00THE WRECKING CREW : BIỆT ĐỘI SIÊU QUẬY
02:35:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
03:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
04:15:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
05:10:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
07:45:00RUDE(ISH) TUBE
08:15:00RUDE(ISH) TUBE
08:45:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
09:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
10:35:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
11:25:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
12:20:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
13:10:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
14:00:00RUDE(ISH) TUBE
14:30:00RUDE(ISH) TUBE
15:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
15:55:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
16:50:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
17:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
18:30:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
19:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
19:55:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
20:50:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
21:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
22:40:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
23:35:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
Lịch phát sóng AXN 10/9/2019