2:58 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng AXN 10/7/2021

Lịch phát sóng AXN 10/7/2021

00:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
01:10:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
02:05:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
02:55:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 1) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 1)
03:45:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
04:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:10:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
06:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
07:30:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
08:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
09:20:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
10:15:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
11:05:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
12:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
12:55:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:50:00 DEVIL : QUỶ DỮ
15:25:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
16:20:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
18:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
19:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
19:55:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
20:50:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
21:45:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
22:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
23:35:00 MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
Lịch phát sóng AXN 10/7/2021