29 October, 2020

Lịch phát sóng AXN 10/7/2020

00:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
02:20:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
03:15:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
04:10:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
06:00:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
06:50:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
07:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
08:30:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
09:20:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
10:10:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
11:00:00 CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
11:55:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
12:45:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
13:35:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
14:25:00 CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
15:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
16:20:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
17:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
18:05:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
18:55:00 CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
20:50:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
21:50:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
22:45:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
23:40:00 THE SCORPION KING : VUA BỌ CẠP