nGày 18/10/2018

Lịch phát sóng AXN 10/5/2018

Lịch phát sóng AXN 10/5/2018
00:50HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG
01:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
02:30BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
03:20VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
04:10NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
05:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
06:00BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
06:50VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
07:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
08:30THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
09:25NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
10:20BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
11:10VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
12:05QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
13:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)
13:55AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
14:50BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
15:40THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
16:35NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
17:25VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
18:15THE APARTMENT: PASSION FOR DESIGN : CĂN HỘ: ĐAM MÊ THIẾT KẾ
19:10AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
20:05DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
20:35DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
21:05CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
22:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
22:55DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
23:25DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
23:55MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)

 

Lịch phát sóng AXN 10/5/2018