nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng AXN 10/11/2019

Lịch phát sóng AXN 10/11/2019
02:15:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
02:45:00RUDE(ISH) TUBE
03:10:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
03:15:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
04:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
04:10:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
05:00:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
05:05:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
06:00:00RUDE(ISH) TUBE
06:30:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
07:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
07:00:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
07:55:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
08:45:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
08:50:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
09:40:00SUPERNATURAL (SEASON 15)
09:45:00SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
10:30:00COVENANT, THE : BẢN GIAO ƯỚC
12:20:00CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
12:25:00COVENANT, THE : BẢN GIAO ƯỚC
Lịch phát sóng AXN 10/11/2019