nGày 26/03/2019

Lịch phát sóng AXN 10/11/2018

Lịch phát sóng AXN 10/11/2018
 • 00:45:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 02:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 02:55:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 03:20:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 04:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
 • 05:00:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 06:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 06:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 07:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 07:30:00RUDE(ISH) TUBE
 • 08:00:00RUDE(ISH) TUBE
 • 08:30:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 09:25:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 10:20:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
 • 11:15:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 12:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 13:05:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 14:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 14:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 15:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 15:30:00RUDE(ISH) TUBE
 • 16:00:00RUDE(ISH) TUBE
 • 16:30:00THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
 • 19:15:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 20:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 21:05:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 22:00:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
 • 22:55:00IDENTITY : DANH TÍNH
Lịch phát sóng AXN 10/11/2018