4:59 AM - 28/10/2021

Lịch phát sóng AXN 10/10/2021

Lịch phát sóng AXN 10/10/2021

00:25:00 DECEPTION : TRÒ LỪA
02:30:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
03:20:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
06:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
07:30:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
08:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
09:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
10:10:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
11:05:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
11:55:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
12:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
13:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
14:30:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
15:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
16:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:05:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
18:00:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
18:30:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
19:00:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
19:55:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
21:45:00 AROUND THE WORLD IN 80 DAYS : 80 NGÀY VÒNG QUANH THẾ GIỚI
Lịch phát sóng AXN 10/10/2021