nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng AXN 10/10/2019

Lịch phát sóng AXN 10/10/2019
00:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
01:25:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
02:20:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
03:15:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
04:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
05:05:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
06:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
06:50:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
08:30:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
09:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
10:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
11:00:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
11:50:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
12:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
13:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
14:35:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
15:30:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
16:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
17:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
18:05:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
19:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
19:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
20:50:00GHOSTBUSTERS II : ĐỘI BẮT MA – PHẦN 2
22:55:00BATTLE: LOS ANGELES : ĐẠI CHIẾN LOS ANGELES
Lịch phát sóng AXN 10/10/2019