3 March, 2021

Lịch phát sóng AXN 10/1/2021

Lịch phát sóng AXN 10/1/2021

01:15:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
02:10:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
03:05:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
04:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
05:00:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
06:00:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
06:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
07:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
08:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
09:10:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
10:05:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
11:00:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
11:50:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
12:45:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
13:35:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
14:30:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
15:25:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
16:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
17:15:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
18:05:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
19:00:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
19:55:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
20:50:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
21:45:00 INNOCENT : VÔ TỘI
23:35:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
Lịch phát sóng AXN 10/1/2021