9:41 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng AXN 1/8/2021

Lịch phát sóng AXN 1/8/2021

01:35:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:30:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
03:20:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
04:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
09:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
10:50:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
11:40:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
12:35:00 NURSES : Y TÁ
13:30:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
14:25:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
15:20:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
16:15:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
17:10:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
18:05:00 NURSES : Y TÁ
19:00:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
19:55:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
21:45:00 PANDORUM : RỐI LOẠN ẢO GIÁC
23:50:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)

 

Lịch phát sóng AXN 1/8/2021