nGày 06/12/2019

Lịch phát sóng AXN 1/12/2019

Lịch phát sóng AXN 1/12/2019
06:00:00RUDE(ISH) TUBE
06:30:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
08:30:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
09:20:00SUPERNATURAL (SEASON 15)
10:15:00LAKE PLACID 3 : HỒ YÊN Ả – PHẦN 3
12:00:00THE HIT LIST : DANH SÁCH ĐEN
13:45:00TAKERS : BỌN KẺ CƯỚP
15:50:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
16:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
17:40:00DUBAI ULTIMATE CHALLENGE : THỦ THÁCH TỘT ĐỈNH DUBAI
17:55:00DUBAI ULTIMATE CHALLENGE : THỦ THÁCH TỘT ĐỈNH DUBAI
18:10:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
19:00:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
19:55:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
20:50:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
21:45:00LAKE PLACID 3 : HỒ YÊN Ả – PHẦN 3
23:40:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
Lịch phát sóng AXN 1/12/2019