8:34 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng AXN 1/10/2021

Lịch phát sóng AXN 1/10/2021

00:30:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ
01:25:00 HAWAII FIVE-0 10 : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
02:20:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
03:15:00 PARANORMAL WITNESS 4 : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
04:10:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ
05:05:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
11:00:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
11:50:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
12:45:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
13:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
14:30:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
15:25:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
16:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:10:00 DAVID BLAINE: BEYOND MAGIC : DAVID BLAINE: TRÊN CẢ ẢO THUẬT
18:05:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
19:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
19:55:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
20:50:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
21:45:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
22:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
23:35:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 1/10/2021