27 February, 2021

Lịch phát sóng AXN 1/1/2021

Lịch phát sóng AXN 1/1/2021

01:25:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
02:20:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
03:15:00 DAVID BLAINE: BEYOND MAGIC : DAVID BLAINE: TRÊN CẢ ẢO THUẬT
04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:05:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
07:00:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
08:00:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
08:55:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
09:25:00 HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 : BÍ KÍP LUYỆN RỒNG – PHẦN 2
11:20:00 GLADIATOR : VÕ SĨ GIÁC ĐẤU
14:05:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN
16:20:00 DUNE : XỨ CÁT
19:00:00 SMALL SOLDIERS : NHỮNG NGƯỜI LÍNH NHỎ
21:05:00 WAR : CUỘC CHIẾN
23:10:00 MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
Lịch phát sóng AXN 1/1/2021