12 May, 2021

Lịch phát sóng Animal Planet

Lịch phát sóng Animal Planet 31/8/2020

Lịch phát sóng Animal Planet www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 IVORY WARS : CUỘC CHIẾN NGÀ VOI 01:35:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ 02:30:00 PETS 101 (S2) : TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ THÚ CƯNG (PHẦN 2) 03:25:00 ATTACK OF THE KILLER DRAGONS : CUỘC TẤN CÔNG CỦA RỒNG SÁT THỦ 04:20:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ …

Chi tiết

Lịch phát sóng Animal Planet 30/8/2020

Lịch phát sóng Animal Planet www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ 01:35:00 LOST KINGS OF BIOKO : NHỮNG VỊ VUA BÍ ẨN CỦA BIOKO 02:30:00 WILDEST SURVIVAL : PHƯƠNG THỨC SINH TỒN HOANG DÃ NHẤT 03:25:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2) 04:20:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, …

Chi tiết

Lịch phát sóng Animal Planet 29/8/2020

Lịch phát sóng Animal Planet www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 ISLAND OF THE MEGA SHARK : ĐẢO CỦA SIÊU CÁ MẬP 01:35:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY 02:30:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ 03:25:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5) 04:20:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA …

Chi tiết

Lịch phát sóng Animal Planet 28/8/2020

Lịch phát sóng Animal Planet www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 RAISED WILD : LỚN LÊN NƠI HOANG DÃ 01:35:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA 02:30:00 PETS 101 (S2) : TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ THÚ CƯNG (PHẦN 2) 03:25:00 LAIR OF THE KILLER CROCS : HANG Ổ CỦA CÁ SẤU SÁT THỦ 04:20:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ …

Chi tiết

Lịch phát sóng Animal Planet 27/8/2020

Lịch phát sóng Animal Planet www.lichtruyenhinh.com

00:10:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN 00:40:00 THE AQUARIUM (S2) : CÔNG VIÊN THUỶ SINH 01:35:00 THE ZOO: SAN DIEGO : SỞ THÚ: SAN DIEGO 02:30:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5) 03:25:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH …

Chi tiết

Lịch phát sóng Animal Planet 26/8/2020

Lịch phát sóng Animal Planet www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT 01:35:00 WILDEST SURVIVAL : PHƯƠNG THỨC SINH TỒN HOANG DÃ NHẤT 02:30:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5) 03:25:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3) 04:20:00 DR. DEE: …

Chi tiết

Lịch phát sóng Animal Planet 25/8/2020

Lịch phát sóng Animal Planet www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 LEGENDS OF THE WILD : HUYỀN THOẠI NƠI HOANG DÃ 01:35:00 ISLAND OF THE MEGA SHARK : ĐẢO CỦA SIÊU CÁ MẬP 02:30:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5) 03:25:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3) …

Chi tiết

Lịch phát sóng Animal Planet 24/8/2020

Lịch phát sóng Animal Planet www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 PIT BULLS & PAROLEES (S11) : CHÓ PIT BULL VÀ NHỮNG TÙ NHÂN BỊ QUẢN CHẾ (PHẦN 11) 01:35:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ 02:30:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5) 03:25:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ …

Chi tiết