24 November, 2020

Lịch phát sóng Animal Planet 31/8/2020

00:40:00 IVORY WARS : CUỘC CHIẾN NGÀ VOI
01:35:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
02:30:00 PETS 101 (S2) : TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ THÚ CƯNG (PHẦN 2)
03:25:00 ATTACK OF THE KILLER DRAGONS : CUỘC TẤN CÔNG CỦA RỒNG SÁT THỦ
04:20:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
05:15:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
06:15:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
07:15:00 PETS 101 (S2) : TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ THÚ CƯNG (PHẦN 2)
08:10:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY
09:05:00 IVORY WARS : CUỘC CHIẾN NGÀ VOI
10:00:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
10:55:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
11:50:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
12:45:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY
13:40:00 IVORY WARS : CUỘC CHIẾN NGÀ VOI
14:35:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
15:30:00 HOW DO ANIMALS DO THAT? : TẠI SAO ĐỘNG VẬT LẠI THẾ?
15:55:00 HOW DO ANIMALS DO THAT? : TẠI SAO ĐỘNG VẬT LẠI THẾ?
16:25:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
17:20:00 MONSTERS INSIDE ME (S6) : QUÁI VẬT TRONG TÔI (PHẦN 5)
18:15:00 LONE STAR LAW (S4) : LUẬT TEXAS (PHẦN 4)
19:10:00 MUTANT PLANET (S2) : HÀNH TINH ĐỘT BIẾN (PHẦN 2)
20:05:00 ANIMAL ARMS RACE : CUỘC ĐUA VŨ TRANG CỦA ĐỘNG VẬT
21:00:00 LEGENDS OF THE WILD : HUYỀN THOẠI NƠI HOANG DÃ
21:55:00 TIBURONES: THE SHARKS OF CUBA : CÁ MẬP CUBA
22:50:00 MONSTERS INSIDE ME (S6) : QUÁI VẬT TRONG TÔI (PHẦN 5)
23:45:00 ANIMAL ARMS RACE : CUỘC ĐUA VŨ TRANG CỦA ĐỘNG VẬT