28 January, 2021

Lịch phát sóng Animal Planet 30/8/2020

Lịch phát sóng Animal Planet 30/8/2020

00:40:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
01:35:00 LOST KINGS OF BIOKO : NHỮNG VỊ VUA BÍ ẨN CỦA BIOKO
02:30:00 WILDEST SURVIVAL : PHƯƠNG THỨC SINH TỒN HOANG DÃ NHẤT
03:25:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
04:20:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
05:15:00 THE ZOO: SAN DIEGO : SỞ THÚ: SAN DIEGO
06:15:00 ISLAND OF THE MEGA SHARK : ĐẢO CỦA SIÊU CÁ MẬP
07:15:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA
08:10:00 LOST KINGS OF BIOKO : NHỮNG VỊ VUA BÍ ẨN CỦA BIOKO
09:05:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT
10:00:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
10:25:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
10:55:00 THE AQUARIUM (S2) : CÔNG VIÊN THUỶ SINH
11:50:00 CHASING OCEAN GIANTS : SĂN LÙNG NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ CỦA ĐẠI DƯƠNG
12:45:00 LEGENDS OF THE WILD : HUYỀN THOẠI NƠI HOANG DÃ
13:40:00 CRIKEY! IT’S THE IRWIN’S SPECIAL (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (TẬP ĐẠC BIỆT)
14:35:00 RAISED WILD : LỚN LÊN NƠI HOANG DÃ
15:30:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT
16:25:00 THE ZOO: SAN DIEGO : SỞ THÚ: SAN DIEGO
17:20:00 CHASING OCEAN GIANTS : SĂN LÙNG NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ CỦA ĐẠI DƯƠNG
18:15:00 ISLAND OF THE MEGA SHARK : ĐẢO CỦA SIÊU CÁ MẬP
19:10:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
19:35:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
20:05:00 LEGENDS OF THE WILD : HUYỀN THOẠI NƠI HOANG DÃ
21:00:00 THE AQUARIUM (S2) : CÔNG VIÊN THUỶ SINH
21:55:00 CRIKEY! IT’S THE IRWIN’S SPECIAL (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (TẬP ĐẠC BIỆT)
22:50:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT
23:45:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY
Lịch phát sóng Animal Planet 30/8/2020