20 September, 2020

Lịch phát sóng Animal Planet 29/8/2020

00:40:00 ISLAND OF THE MEGA SHARK : ĐẢO CỦA SIÊU CÁ MẬP
01:35:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY
02:30:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
03:25:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
04:20:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
05:15:00 LOST KINGS OF BIOKO : NHỮNG VỊ VUA BÍ ẨN CỦA BIOKO
06:15:00 WILDEST SURVIVAL : PHƯƠNG THỨC SINH TỒN HOANG DÃ NHẤT
07:15:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY
08:10:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA
09:05:00 LEGENDS OF THE WILD : HUYỀN THOẠI NƠI HOANG DÃ
10:00:00 THE ZOO: SAN DIEGO : SỞ THÚ: SAN DIEGO
10:55:00 CRIKEY! IT’S THE IRWIN’S SPECIAL (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (TẬP ĐẠC BIỆT)
11:50:00 ISLAND OF THE MEGA SHARK : ĐẢO CỦA SIÊU CÁ MẬP
12:45:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
13:10:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
13:40:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT
14:35:00 THE AQUARIUM (S2) : CÔNG VIÊN THUỶ SINH
15:30:00 IVORY WARS : CUỘC CHIẾN NGÀ VOI
16:25:00 WILDEST SURVIVAL : PHƯƠNG THỨC SINH TỒN HOANG DÃ NHẤT
17:20:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY
18:15:00 LEGENDS OF THE WILD : HUYỀN THOẠI NƠI HOANG DÃ
19:10:00 CHASING OCEAN GIANTS : SĂN LÙNG NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ CỦA ĐẠI DƯƠNG
20:05:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT
21:00:00 CRIKEY! IT’S THE IRWIN’S SPECIAL (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (TẬP ĐẠC BIỆT)
21:55:00 RAISED WILD : LỚN LÊN NƠI HOANG DÃ
22:50:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA
23:45:00 IVORY WARS : CUỘC CHIẾN NGÀ VOI