20 September, 2020

Lịch phát sóng Animal Planet 28/8/2020

00:40:00 RAISED WILD : LỚN LÊN NƠI HOANG DÃ
01:35:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA
02:30:00 PETS 101 (S2) : TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ THÚ CƯNG (PHẦN 2)
03:25:00 LAIR OF THE KILLER CROCS : HANG Ổ CỦA CÁ SẤU SÁT THỦ
04:20:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
05:15:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
06:15:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
07:15:00 PETS 101 (S2) : TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ THÚ CƯNG (PHẦN 2)
08:10:00 LOST KINGS OF BIOKO : NHỮNG VỊ VUA BÍ ẨN CỦA BIOKO
09:05:00 RAISED WILD : LỚN LÊN NƠI HOANG DÃ
10:00:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA
10:55:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
11:50:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
12:45:00 LOST KINGS OF BIOKO : NHỮNG VỊ VUA BÍ ẨN CỦA BIOKO
13:40:00 RAISED WILD : LỚN LÊN NƠI HOANG DÃ
14:35:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA
15:30:00 PETS 101 (S2) : TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ THÚ CƯNG (PHẦN 2)
16:25:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
17:20:00 ATTACK OF THE KILLER DRAGONS : CUỘC TẤN CÔNG CỦA RỒNG SÁT THỦ
18:15:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
19:10:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
20:05:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY
21:00:00 IVORY WARS : CUỘC CHIẾN NGÀ VOI
21:55:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
22:50:00 ATTACK OF THE KILLER DRAGONS : CUỘC TẤN CÔNG CỦA RỒNG SÁT THỦ
23:45:00 THE ZOO: SAN DIEGO : SỞ THÚ: SAN DIEGO