23 November, 2020

Lịch phát sóng Animal Planet 27/8/2020

00:10:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
00:40:00 THE AQUARIUM (S2) : CÔNG VIÊN THUỶ SINH
01:35:00 THE ZOO: SAN DIEGO : SỞ THÚ: SAN DIEGO
02:30:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
03:25:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3)
04:20:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
05:15:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
06:15:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
07:15:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
08:10:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
08:35:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
09:05:00 THE AQUARIUM (S2) : CÔNG VIÊN THUỶ SINH
10:00:00 THE ZOO: SAN DIEGO : SỞ THÚ: SAN DIEGO
10:55:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
11:50:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
12:45:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
13:10:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
13:40:00 THE AQUARIUM (S2) : CÔNG VIÊN THUỶ SINH
14:35:00 THE ZOO: SAN DIEGO : SỞ THÚ: SAN DIEGO
15:30:00 PETS 101 (S2) : TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ THÚ CƯNG (PHẦN 2)
16:25:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
17:20:00 LAIR OF THE KILLER CROCS : HANG Ổ CỦA CÁ SẤU SÁT THỦ
18:15:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
19:10:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
20:05:00 LOST KINGS OF BIOKO : NHỮNG VỊ VUA BÍ ẨN CỦA BIOKO
21:00:00 RAISED WILD : LỚN LÊN NƠI HOANG DÃ
21:55:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA
22:50:00 LAIR OF THE KILLER CROCS : HANG Ổ CỦA CÁ SẤU SÁT THỦ
23:45:00 LOST KINGS OF BIOKO : NHỮNG VỊ VUA BÍ ẨN CỦA BIOKO